До уваги громадян! Порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно

Інформує реєстраційна служба Міжгірського районного управління юстиції Закарпатської області

З 1 січня 2013 року державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень проводитиметься державними реєстраторами прав на нерухоме майно відповідних реєстраційних служб, а також нотаріусами, як спеціальними суб'єктами, на яаких покладаються функції державного реєстратора.

Звертатися до реєстраційної служби за проведенням державної реєстрації прав необхідно у наступних випадках:

1) коли законом передбачено проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно;

2) проведення державної реєстрації прав на підставі рішень органів влади, зокрема на підставі рішення суду, органів прокуратури, податкових органів, органів місцевого самоврядування;

3) проведення державної реєстрації прав, які виникли до 1 січня 2013 року та не були зареєстровані відповідно до законодавства, яке діяло на час їх виникнення.

Право власності та інші речові права на нерухоме майно реєструються в реєстраційній службі за місцезнаходженням такого майна!

Обтяження речових прав на нерухоме майно реєструються в будь-якій реєстраційній службі!

Державна реєстрація прав буде проводитись нотаріусами:

1) перед вчиненням певної нотаріальної дії, у разі якщо реєстрацію права власності було проведено відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення, тобто до 1 січня 2013 року;

2) у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном.

Увага.

Державна реєстрація права власності у випадку № 1 проводиться нотаріусом виключно у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі

речових прав на нерухоме майно.

Обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права на нерухоме майно:

1. право власності;

2. право володіння;

3. право користування (сервітут);

4. право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);

5. право забудови земельної ділянки (суперфіцій);

6. право господарського відання;

7. право оперативного управління;

8. право постійного користування та право оренди земельної ділянки;

9. право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами;

10. іпотека;

11. довірче управління майном;

12. інші речові права відповідно до закону;

обтяження речових прав на нерухоме майно:

1. податкова застава, предметом якої є нерухоме майно;

2. інші обтяження.

Під нерухомим майном речові права на яке підлягають державній реєстрації розуміються:

1. земельні ділянки;

2. підприємство як єдиний майновий комплекс;

3. житловий будинок;

4. будівля, споруда або їх окремі частини;

5. квартира;

6. житлове та нежитлове приміщення.

Перелік документів, що подаються для державної реєстрації прав, різниться в залежності від способу набуття права власності та типу об’єкта нерухомого майна, права на який підлягають державній реєстрації !

Для проведення державної реєстрації прав особа обов’язково подає наступні документи:

- заяву встановленої форми;

- копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

- документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція);

- документ про сплату державного мита (квитанція) (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);

- документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво тощо);

Якщо документи подає представник власника, користувача додатково до вище перелічених документів подаються:

- копія документа, що підтверджує повноваження представника (копія довіреності або іншого документа, що посвідчує відносини представництва);

- копію документа, що посвідчує особу власника, користувача (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків власника, користувача (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

 

У результаті прийняття заяви про державну реєстрацію заявнику видається карта прийому відповідної заяви.

Картка прийому заяви про державну реєстрацію містить відомості про дату і час подачі заяви, її реєстраційний номер, а також перелік документів, які подавалися заявником.

У ході розгляду заяви про державну реєстрацію державний реєстратор, нотаріус встановлює наявність обставин, що перешкоджають проведенню державної реєстрації прав, за наявності яких приймає рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, рішення про зупинення державної реєстрації прав або рішення про відмову в проведенні реєстрації прав про що обов’язково повідомляє заявника в письмовій формі.

Інформація з Державного реєстру прав надається реєстраційними службами незалежно від місцезнаходження нерухомого майна надається у формі витягу, інформаційної довідки та виписки.

Витяг з Державного реєстру прав на підставі заяви мають право отримувати:

1. власник нерухомого майна або уповноважена ним особа;

2. особа, яка має речове право на чуже нерухоме майно, або уповноважена нею особа;

3. спадкоємець (правонаступник - для юридичної особи) або уповноважена ним особа.

Витяг з Державного реєстру прав про державну реєстрацію іпотеки, обтяження на підставі заяви мають право отримувати будь-які фізичні та юридичні особи.

Інформаційну довідку з Державного реєстру прав на підставі письмового запиту мають право отримувати суд, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

 

Орган державної реєстрації прав зобов’язаний за заявою власника або правоволодільця надавати йому інформацію у формі виписки про осіб, які отримали відомості про права та обтяження прав на нерухоме майно, що йому належить.

Увага. Надання витягу з Державного реєстру прав нотаріусом здійснюється виключно в результаті проведення державної реєстрації прав під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва.

Прийом громадян та документів буде проводитись протягом всього робочого тижня.

За довідками звертатися до сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Міжгірського районного управління юстиції за адресою: 90000, смт. Міжгір'я, вул. Шевченка, 159; тел. 2-33-30

Години роботи сектору з 9:00 до 18:00. З метою збільшення часу для прийому громадян та документів, а також додаткового надання консультацій та роз'яснеь працівники сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно щочетверга до 20.00 та щосуботи з 10.00 до 17.00 будуть чергувати на своїх робочих місцях.

Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру www.drsu.gov.ua

Віталій Цімбота

начальник реєстраційної служби

Міжгірського РУЮ

 

 

 

Останнє оновлення (27 грудня 2012)