П'ятниця, 28 Лютий 2020
Головне меню
Транслятор
Ukrainian English Russian
Пошук
Повідомлення про корупцію
Банер
Зміни одне життя - Україна
Банер

Додаток до рішення двадцять другої сесії сьомого скликання Лісковецької сільської ради від 27.06. 2019 року № 1-22/2019

Ставки земельного податку

будуть введені в дію з 1 січня 2020 року

Адміністративно-територіальна одиниця,

на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області

Код району

Код КОАТУУ

ІІазва

21

21224

2122482801

село Лісковець

21

21224

2122482802

село Рекіти

Вид цільового призначення земель

Ставки податку (% нормативної грошової оцінки)

Ј

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

Код

Назва

для юридичних осіб

ДЛЯ

фізичних осіб (в т.ч. ФОН)

для юридичних осіб

для фізичних осіб (в т.ч. ФОН)

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

X

X

л

X

X

01.01

Для ведення товарного

сільськогосподарського

виробництва

0,300

0,300

0,300

0,300

01.02

Для ведення фермерського господарства

0,300

0,300

3,000

3,000

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

V

0,300

0,300

0,300

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

0,300

0,300

0,300

0,300

01.05

Для індивідуального садівництва

0,300

0,300

0,300

0,300

01.06

Для колективного садівництва

0,300

0,300

0,300

0,300

01.07

Для городництва

0.300

0.300

0.300

0.300

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

0,300

0,300

0,300 «

0,300

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,300

0,300

0,300

0.300

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

-

-

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

-

-

-

-

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків

сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

01.13

Для іншого

сільськогосподарського призначення

0,300

0,300

0,300

0,300

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заіювідного фонду

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

X

X

X

X

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

0,040

0,040

5,000

5,000

02.02

Для колективного житлового будівництва

0,040

0,040

3,000

3,000

02.03

Дія будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,040

0,040

3,000

3,000

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,040

0,040

3,000

3,000

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів •

0,040

0,040

3,000

3,000

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,040

0,040'

3,000

3,000

02.07

Для іншої житлової забудови

0,040

0,040

3.000

3,000

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель ііриродно-заіювідиого фонду

V

-

-

-

03

Землі громадської забудови

X

X

X

X

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого

1,500

-

5,000

-

самоврядування

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

1,500

- .

5,000 л

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

1,000

-

5,000

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

1,000

-

5,000

-

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-иросвітницького обслуговувашїя

1,000

-

5,000

-

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

3,000

-

5,000

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,500

1,500

5,000

5,000

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1,500

1,500

5,000

5,000

03.09

Для будівництва та" обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1,500

1,500

5,000

5,000

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1,500

1,500

5,000

5,000

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

3,000

-

5,000

-

03.12

Для будівництва та

обслуг овування будівель закладів

комунального обслуговування

1,000

-

5,000

-

'03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

3,000

3,000

5,000

5,000

03.14

Для розміщення та постійної діяльності орг анів МІ ІС

іГооо

-

5,000

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

3,000

3,000

5,000

5,000

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15

-

-

_

_

земель ириродно-заповідного фонду

04

Землі природно-заповідного фонду

X

X

X

«2»

X

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

3,00

3,00

5,00

5,00

04.02

Дія збереження та використання природних заповідників

-

-

-

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

-

-

-

' -

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

-

- *

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

-

-

-

-

04.10

Для збереження та використання пам'яток природи

-

-

-

04.11

Для збереження та^використаипя регіональних ландшафтних парків

-

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

X

X

X

• X

06

Землі оздоровчого призначення

(землі, шо мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

X

X

X

X

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

3,000

3,000

5,000

5,000

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

3,00

3,00

5,00

5,00

06.03

Для інших оздоровчих цілей

3.000

3,000

5,000

5,000

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідпого

-

-

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

X

X

X

X

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

3,000

3,000

о

5,000

5,000

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

1,000

1,000

5,000

5,000

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

3,000

3,000

5,000

5,000

07.04

Для колективного дачного будівництва

3,000

3,000

5,000

5,000

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

08

Землі історнко-культурного призначення

X

X

X

X

08.01

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини

1,000

-

5,000

-

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

1,000

-

5,000

-

08.03

Для іншого історнко-культурного призначення

1,000

-

5,000

-

08.04

Для цілей підрозділ і Ј08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заиовідного фонду •

-

-

-

-

09

Землі лісогосподарського призначення

X

X

X

X

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг

І Іодаток за лісові землі справляється як складова рентної плата (ст. 273.1 1ІКУ)

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,200

0,200 -

0,200

0,200

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

10

Землі водного фонду

X

X

X

X

10.01

Для експлуатації та догляду* за водними об'єктами

3,000

3,000

5,000

5,000

прибережними захисними смугами

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

3,000

3,000

5,000 -

5,000

10.04

Для експлуатації та догляд}' за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

3,000

3,000

5,000

5,000

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

-

-

-

-

10.06

Для сінокосіння

3,000

3,000

5,000

5,000

10.07

Для рибогосподарських потреб

3,000

3.000

5,000

5,000

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

3,000

3,000

5,000

5,000

10.09

Для проведення науково- дослідних робіт

-

-

-

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

-

-

-

-

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально- оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

-

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження тагвикористання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

11

Землі промисловості

X

X

X

X

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами

1,500

1,500

5,000

5,000

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1,500

1,500 •

5,000

5,000

11.03

1 1 А Л

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1,500

1 А А

1,500

5,000

5,000

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

12

Землі транспорту

X

X

X

X

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

-

-

-

-

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

-

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

-

-

-

-

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

3,000

3,000

5,000

5,000

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

-

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

-

-

-

-

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електр отранспорту

-

-

-

-

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3,000

3,000 3,000

5,000

5,000

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

3,000

5,000

5,000

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заиовідного фонду

-

-

-

-

13

Землі зв'язку

X

X

X

X

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікації

3,000

-

5,000

-

будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку

3,000

-

3,000 -

-

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження і використання земель нриродно- заповідного фонду

-

-

-

-

14

14.01

Землі енергетики

X

X

X

X

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

3,000

-

5,000

-

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

3,000

-

- 5,000

-

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель ириродію-заіювідного фонду

-

-

-

-

15

Землі оборони

X

X

X

X

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України

-

-

-

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності внутрішні^.військ МВС

-

-

-

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України

-

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України

-

-

-

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту

-

-

-

-

15.061

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки-України

-

-

-

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань

 

-

-

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель ириродію-заіювідного фонду

 

-

-

-

Встановити ставку податку у розмірі 1.5 % (відсотків) від їх нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

17

Землі резервного фонду

1,000

1,000

5,000

5.000

18

Землі загального користування

0,010

0,010

5,000

5,000

19

Для цілей підрозділів 16 - 18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

 
Правова допомога
Банер
Місцеві вибори 2015
Банер
Електронне звернення
Банер
Для громадян з порушенням слуху
Банер
Офіційні веб-портали

1

12

в

Обласна "Гаряча лінія"
Банер
Календар новин
Держенергоефективність України
Банер
Банер
Статистика
На даний момент 17 гостей на сайті