П'ятниця, 28 Лютий 2020
Головне меню
Транслятор
Ukrainian English Russian
Пошук
Повідомлення про корупцію
Банер
Зміни одне життя - Україна
Банер

РІЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА МІЖГІРСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ від 27 червня 2019 року №55

Про встановлення ставок та пільг

із сплати земельного податку на 2020 рік

Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

вирішила:

1. Установити на території Річківської сільської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування (Хить О.М.).

4. Рішення №09 від 09 лютого 2017 р. «Про місцеві податки і збори» в частині встановлення ставок земельного податку та надання пільг зі сплати земельного податку визнати таким, що втратило чинність.

Сільський голова В.М. Бігар

РІЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МІЖГІРСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 червня 2019 року №56

Про встановлення ставок та пільг

із сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на 2020 рік

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території Річківської сільської ради:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (Коцур В.М.).

4. Рішення №09 від 09 лютого 2017 р. «Про місцеві податки і збори» в частині встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та пільг визнати таким, що втратило чинність.

Сільський голова В.М. Бігар

рішення Річківської сільської равди

від 27 червня 2019 р. № 55

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

2100000000 2122400000 2122486401 село Річка

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Інваліди першої і другої групи/за кожним видом використання у 100

межах граничних норм.

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18

років/ за кожним видом використання у межах граничних норм. 100

Пенсіонери (за віком)/ за кожним видом використання у межах

граничних норм. 100

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту"/ за кожним видом використання у межах граничних

норм. 100

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи/ за кожним видом

використання у межах граничних норм. 100

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських

організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських

організацій інвалідів. 100

Громадські організації інвалідів України, підприємства та

організації, які засновані громадськими організаціями

інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх

повною власністю, де протягом попереднього календарного

місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи,

становить не менш як 50 відсотків середньооблікової

чисельності штатних працівників облікового складу за умови,

що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом

звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат

на оплату праці. 100

Бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких

затверджується Кабінетом Міністрів України 100

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від

форми власності і джерел фінансування, заклади культури,

науки (крім національних та державних дендрологічних парків),

освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури

та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного

або місцевих бюджетів. 100

Державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та

заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-

курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі

підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені

контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ

та організацій. 100

Державні та комунальні центри олімпійської підготовки,

школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного

здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту

інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри

олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності,

дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди

всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих

осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими

та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій,

за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. 100

_________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Сільський голова В.М. Бігар

рішення Річківської сільської ради

від 27 червня 2019 р. № 56

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

2100000000 2122400000 2122486401 село Річка

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у

власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування,

а також організацій, створених ними в установленому порядку,

що повністю утримуються за рахунок відповідного державного

бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності). 100

Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані

в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення,

визначені законом, в тому числі їх частки. 100

Будівлі дитячих будинків сімейного типу. 100

Гуртожитки. 100

Житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі

у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням

сільської ради. 100

Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування,

та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону,

дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками),

але не більше одного такого об’єкта на дитину. 100

Об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами

господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять

свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках. 100

Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси,

цехи, складські приміщення промислових підприємств. 100

Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників

(юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу

"Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та

рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора

будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками

в оренду, лізинг, позичку. 100

Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають

у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств. 100

Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних

організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому

законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення

їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють

діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні

заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості,

в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність. 100

Будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

незалежно від форми власності та джерел фінансування, що

використовуються для надання освітніх послуг. 100

Об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих

санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку

дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів

оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі

підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені

контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 100

Об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних

центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності,

центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної

культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також

центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності,

дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд

всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих

осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими

та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 100

О’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської

підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України. 100

Об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним

або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей. 100

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості,

в тому числі їх часток, що перебувають у власності

фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Сільський голова В.М. Бігар

рішення Річківської сільської ради

від 27 червня 2019 р. № 55

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

2100000000 2122400000 2122486401 село Річка

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1,0

0,3

1,0

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1,0

0,3

1,0

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

1,0

0,3

1,0

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

1,0

0,3

1,0

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва4

1,0

0,3

1,0

0,3

01.06

Для колективного садівництва4

1,0

0,3

1,0

0,3

01.07

Для городництва4

1,0

0,3

1,0

0,3

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

1,0

0,3

1,0

0,3

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,0

0,3

1,0

0,3

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,0

0,3

1,0

0,3

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,0

0,3

1,0

0,3

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,0

0,3

1,0

0,3

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,0

0,3

1,0

0,3

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

0,3

1,0

0,3

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,1

0,1

0,1

0,1

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,1

0,1

0,1

0,1

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,1

0,1

0,1

0,1

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,1

0,1

0,1

0,1

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,1

0,1

0,1

0,1

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,1

0,1

0,1

0,1

02.07

Для іншої житлової забудови

0,1

0,1

0,1

0,1

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

0,1

0,1

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

0,1

0,1

0,1

0,1

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

0,1

0,1

0,1

0,1

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

0,1

0,1

0,1

0,1

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

0,01

0,01

0,01

0,01

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

0,1

0,1

0,1

0,1

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

0,1

0,1

0,1

0,1

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,0

1,0

1,0

1,0

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1,0

1,0

1,0

1,0

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1,0

1,0

1,0

1,0

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1,0

1,0

1,0

1,0

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

0,1

0,1

0,1

0,1

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,0

1,0

1,0

1,0

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

1,0

1,0

1,0

1,0

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

0,1

0,1

0,1

0,1

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

1,0

1,0

1,0

1,0

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

1,0

1,0

1,0

1,0

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

1,0

1,0

1,0

1,0

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

1,0

1,0

1,0

1,0

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

1,0

1,0

1,0

1,0

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

1,0

1,0

1,0

1,0

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

1,0

1,0

1,0

1,0

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

1,0

1,0

1,0

1,0

04.08

Для збереження та використання заказників

1,0

1,0

1,0

1,0

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

1,0

1,0

1,0

1,0

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

1,0

1,0

1,0

1,0

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

1,0

1,0

1,0

1,0

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

1,0

1,0

1,0

1,0

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

1,0

1,0

1,0

1,0

06.03

Для інших оздоровчих цілей

1,0

1,0

1,0

1,0

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

1,0

1,0

1,0

1,0

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

1,0

1,0

1,0

1,0

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1,0

1,0

1,0

1,0

07.04

Для колективного дачного будівництва

1,0

1,0

1,0

1,0

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини

1,0

1,0

1,0

1,0

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

1,0

1,0

1,0

1,0

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

1,0

1,0

1,0

1,0

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг

0,1

0,1

0,1

0,1

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,1

0,1

0,1

0,1

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

0,1

0,1

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1,0

1,0

1,0

1,0

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,0

1,0

1,0

1,0

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1,0

1,0

1,0

1,0

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,0

1,0

1,0

1,0

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

1,0

1,0

1,0

1,0

10.06

Для сінокосіння

1,0

1,0

1,0

1,0

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,0

1,0

1,0

1,0

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1,0

1,0

1,0

1,0

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

1,0

1,0

1,0

1,0

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

1,0

1,0

1,0

1,0

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

1,0

1,0

1,0

1,0

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

1,0

1,0

1,0

1,0

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1,0

1,0

1,0

1,0

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1,0

1,0

1,0

1,0

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1,0

1,0

1,0

1,0

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

1,0

1,0

1,0

1,0

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

1,0

1,0

1,0

1,0

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

1,0

1,0

1,0

1,0

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1,0

1,0

1,0

1,0

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

3,0

3,0

5,0

5,0

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1,0

1,0

1,0

1,0

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

3,0

3,0

5,0

5,0

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

3,0

3,0

5,0

5,0

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,0

3,0

5,0

5,0

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

5,0

5,0

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

16

Землі запасу

1,0

1,0

1,0

1,0

17

Землі резервного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

18

Землі загального користування4

1,0

1,0

1,0

1,0

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

Сільський голова В.М. Бігар


 
Правова допомога
Банер
Місцеві вибори 2015
Банер
Електронне звернення
Банер
Для громадян з порушенням слуху
Банер
Офіційні веб-портали

1

12

в

Обласна "Гаряча лінія"
Банер
Календар новин
Держенергоефективність України
Банер
Банер
Статистика
На даний момент 18 гостей на сайті