П'ятниця, 28 Лютий 2020
Головне меню
Транслятор
Ukrainian English Russian
Пошук
Повідомлення про корупцію
Банер
Зміни одне життя - Україна
Банер

РІШЕННЯ РЕПИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МІЖГІРСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ від 24 червня 2018 року №1

Про встановлення на території

Репинської сільської ради плати за землю в частині земельного податку на 2019 рік та затвердження Порядку її справляння .

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 10, 12 розділу І Податкового кодексу Репинська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити з 01.01.2019 році на території Репинської сільської ради ставку плати за землю в частині земельного податку :

1.1. Ставка податку встановлюється в межах житлової забудови у розмірі 0,05 % від їх нормативної грошової оцінки за винятком земельних ділянок сільськогосподарських угідь.

1.2. Ставка податку встановлюється за сільськогосподарські угіддя, а саме: Рілля – 0,5%, Сіножаті – 0,5 %, Пасовища – 0,3%, Багаторічні насадження – 0,5 % від їх нормативної грошової оцінки.

1.3. Ставка податку встановлюється у розмірі 12% від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

1.4. Ставки податку за земельні ділянки  різного цільового призначення розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюються у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

1.5 Ставки податку за земельні ділянки водного фонду в межах населеного пункту де проведена грошова оцінка, встановлюється у розмірі 0,5%, за межами населеного пункту нормативно-грошову оцінку яких не проведено встановлюються 5% від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

2. Затвердити Порядок справляння плати за землю в частині земельного податку згідно з додатком №1

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету сільської ради ( Гебеш О.Ю.)

4.Репинському сільському голові Тарахонич В.В. керуватися цим рішенням при підготовці проектів рішень Репинської сільської ради, а також при укладанні договорів оренди земельних ділянок, рішення про надання в оренду яких було прийняте Репинською сільською радою до вступу в дію цього рішення, але не виконане; строк яких продовжується у відповідності до чинного законодавства.

5.Встановити, що це рішення підлягає офіційному оприлюдненню на інформаційному стенді Репинської сільської ради та на офіційному сайті Міжгірської райдержадміністрації.

Сільський голова Тарахонич В.В.

 

 

Додаток №1

до рішення № 1

ХУ сесії УІІ скликання

Репинської сільської  ради

від 24 червня 2018 року

Порядок

справляння плати за землю, в частині земельного податку

Платники земельного податку

1.1.Платниками земельного податку є:

а) власники земельних ділянок;

б) землекористувачі.

1.2. Не є платниками земельного податку суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності відповідно до глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

Об’єкт оподаткування

2.1.Об’єктом оподаткування земельним податком є земельні  ділянки,  які  перебувають у власності, або користуванні

2.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності

2.3. Не є об’єктом оподаткування:

а) земельні ділянки кладовищ;

б) земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій, статути ( положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

База оподаткування земельного податку:

3.1. Базою оподаткування земельним податком  є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до  порядку, встановленого  Податковим  Кодексом України.

3.2  Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Ставки податку:

4.1. Ставка податку встановлюється в межах житлової забудови встановлюється у розмірі 0,05 % від їх нормативної грошової оцінки за винятком земельних ділянок сільськогосподарських угідь.

4.2. Ставка податку встановлюється за сільськогосподарські угіддя, а саме:

Рілля –0,5 %,

Сіножаті – 0,5 %,

Пасовища –0,3 %,

Багаторічні насадження – 0,5 % від їх нормативної грошової оцінки.

4.3Ставка податку за земельні ділянки надані для:

- комерційного призначення – 3,0%,

- промислового призначення –3,0%,

- сільськогосподарського призначення – 1%,

- лісогосподарського призначення - 3 %

- громадського призначення – 1%,

- землі зв’язку – 3 %,

- землі енергетики - 3 %

- землі транспорту - 3 %

- закладів, установ та організацій, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів – 0,1%

4.4 Ставка податку встановлюється у розмірі 12,0 % від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

4.5 Ставки по датку за земельні ділянки  різного цільового призначення розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюються у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

4.6Ставки податку за земельні ділянки водного фонду в межах населеного пункту де проведена грошова оцінка, встановлюється у розмірі 0,5%, за межами населеного пункту нормативно-грошову оцінку яких не проведено встановлюються 5% від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

Порядок обчислення суми податку

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Головне управління Держземагентства у Міжгірському районі та органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, щомісяця не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння земельного податку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Обчислення суми земельного податку фізичним особам на території Репинської сільської ради проводиться Міжгірським відділенням ДПІ у Закарпатській області.

Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються Міжгірським відділенням ДПІ у Закарпатській області платнику податку до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім  власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах — якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи — якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи — якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до підпункту розділу 8 Порядку за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Строк та порядок сплати податку

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Земельний податок сплачується:

а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами — рівними частками щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Пільги щодо сплати земельного податку:

Для фізичних осіб:

а) інваліди І та ІІ групи;

б)фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;

в) пенсіонери (за віком);

г)ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

ґ) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної  категорії  фізичних осіб підпунктом 8.1 цього розділу, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

а) для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари;

б) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) не більш як 0,25 гектара;

в) для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;

г) для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;

д) для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

Для юридичних осіб:

а)  санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

б)громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів , які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці .

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Репинська сільська рада за зверненням юридичних або фізичних осіб може додатково надавати пільги зі сплати земельного податку.

Відповідно така пільга надається з 1-го числа місяця наступного за місяцем прийняття рішення і діє до кінця бюджетного року.

Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають ДПІ у Закарпатській області за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України.

Подання такої декларації звільняє від обов’язків подання щомісячних декларацій . При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника земельного податку) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нормативної грошової оцінки землі.

Щодо ново відведених земельних ділянок декларація подається протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

 

Сільський голова Тарахонич В.В.

 


 

 

 

Останнє оновлення (02 липня 2018)

 
Правова допомога
Банер
Місцеві вибори 2015
Банер
Електронне звернення
Банер
Для громадян з порушенням слуху
Банер
Офіційні веб-портали

1

12

в

Обласна "Гаряча лінія"
Банер
Календар новин
Держенергоефективність України
Банер
Банер
Статистика
На даний момент 12 гостей на сайті